Startsida Umeå kommun

Skolfrånvaro

Frånvaro i skolan kan vara ett tecken på att allt inte står rätt till. Det viktigaste är att skolan uppmärksammar och reagerar snabbt om du som elev är borta från skolan. Alla barn och elever i skolan har närvaroplikt. Om du som elev i grundskolan eller gymnasieskolan inte kommer till skolan ska vårdnadshavaren få ett meddelande om det samma dag.

Enligt skollagen (7 kap. 10§) har alla barn skolplikt från sju års ålder och det är vårdnadshavaren som är skyldig att se till att eleven kommer till skolan. I gymnasieskolan gäller närvaroplikt (15 kap. 16§).

Vid risk att inte nå målen på grund av skolfrånvaro

Om du som elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i skolan ska du erbjudas stöd i form av extra anpassningar i undervisningen. Om du trots de extra anpassningarna ändå riskerar att inte nå kunskapsmålen har rektor skyldighet att utreda dina behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att du har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Hit kan du vända dig

Vänd dig i första hand till skolans rektor, Skolor i Umeå (oavsett huvudman)

Elevhälsopersonal i fristående skolor, se skolans webbplats

Ungdomshälsan


Om akut hjälp behövs:

Vänd dig hit när det är akut

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.