Startsida Umeå kommun

Vård och behandling

Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa dygnet runt. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.
Telefon 1177

Hälsocentraler

Är besvären av lindrigare art som t ex ångest, oro och nedstämdhet vänd dig i första hand till din hälsocentral. Har du behov av akut psykiatrisk specialistvård för dina besvär, se nedan under psykiatrin.
Telefon 090-785 00 000
Webbplats www.vll.se eller telefonkatalogens blå sidor

Psykiatrisk klinik Umeå

Om du är i behov av psykiatrisk specialistvård, kan du vända dig till Pyskiatrisk klinik Umeå på Norrlands Universitetssjukhus. Om du först besöker hälsocentralen kan läkaren på hälsocentralen skriva en remiss till psykiatriska klinikens öppenvårdsmottagning på Norrlands Universitetssjukhus.

Kontaktuppgifter hittar du på 1177.se

Psykiatrisk akutmottagning: 090-785 65 00

Den psykiatriska akutmottagningen är den psykiatriska klinikens akutmottagningsenhet. Förutom de akuta bedömningarna ansvarar även teamets personal för bedömningen av remisspatienter. På teamet arbetar skötare, sjuksköterskor, socionom, psykologer, underläkare och överläkare.

Psykiatriska akutmottagningen är belägen på plan 1, Psykiatriska kliniken (Målpunkt F), Norrlands universitetssjukhus.

Helger och efter 21.00 alla dagar hänvisas patienter som söker akut till Akutmottagningen, där personal från oss möter upp.

Telefon: 090-785 65 00 (telefonrådgivning dygnet om)
Fax: 090-17 87 15

Läs mer om Pyskiatrisk akutmottagning på 1177.se

Studenthälsan

Studenthälsans arbetar med förebyggande hälsoarbete och med att underlätta för studenterna att med bibehållen hälsa fullfölja sina studier.
Webbplats www.studentcentrum.umu.se/verksamhet/studenthalsan/

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.