Vård och behandling

Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa dygnet runt. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.
Telefon 1177

Hälsocentraler

Är besvären av lindrigare art som t ex ångest, oro och nedstämdhet vänd dig i första hand till din hälsocentral. Har du behov av akut psykiatrisk specialistvård för dina besvär, se nedan under psykiatrin.
Telefon 090-785 00 000
Webbplats www.vll.se eller telefonkatalogens blå sidor

Psykiatriska kliniken

Om du är i behov av psykiatrisk specialistvård, kan du vända dig till psykiatriska klinikens öppenvårdsmottagning på Norrlands Universitetssjukhus. Om du först besöker hälsocentralen kan läkaren på hälsocentralen skriva en remiss till psykiatriska klinikens öppenvårdsmottagning på Norrlands Universitetssjukhus.

För ytterligare information
Remissmottagningen vid psykiatriska kliniken. Telefon: 090—785 63 90

Psykiatriska akutteamet

Om du är behov av akut psykiatrisk specialistvård, kan du ringa hit varje dag mellan 7-23 2. Det psykiatriska akutteamet är den psykiatriska klinikens akuta mottagningsenhet med viss möjlighet att även besöka patienter i hemmet i ett akut skede. Detta gäller boende i Umeå och dess kranskommuner: Nordmaling, Bjurholm Vännäs, Vindeln och Robertsfors.

Efter klockan 23 på samma telefonnummer besvaras frågor av akut karaktär av personal på någon av psykiatriska klinikens vårdavdelningar. Man kan även, under natten, komma i kontakt med psykiatrin via Norrländska universitetssjukhusets akutmottagning.

Adress Måndag-fredag kl 07.00-23.00 finns teamet på bottenvåningen i Psykiatriska klinikens byggnad F.
Telefon 090-785 65 00, 090-786 65 01

Studenthälsan

Studenthälsans arbetar med förebyggande hälsoarbete och med att underlätta för studenterna att med bibehållen hälsa fullfölja sina studier.
Webbplats www.studentcentrum.umu.se/verksamhet/studenthalsan/

Dela
Sidan uppdaterad 2014-12-02 av Annelie Johansson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!