Startsida Umeå kommun

Att ansöka om färdtjänst

Folkbokförd i kommunen

Du kan bara ansöka om färdtjänst i den kommun du är folkbokförd i, reglerna kommer från lagen om färdtjänst (SFS 1997:736). Kommunen har utöver lagen egna riktlinjer för färdtjänst.

Ansökan

Färdtjänst prövas efter ditt behov och är till för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa i allmänna kommunikationer. Din funktionsnedsättning måste vara varaktig i minst tre (3) månader. Bifoga ett aktuellt medicinskt utlåtande till din ansökan. Om du har beviljade insatser från kommunens hemsjukvård kan du begära utlåtande därifrån.

Ansökan om färdtjänst utreds av en kommunal handläggare. Du som ansöker om färdtjänst har alltid rätt att ta del av utredningen.

Ansök om färdtjänst/riksfärdtjänst

Läkarutlåtande

Läkarutlåtande för färdtjänst

Kontakt

Färdtjänst
090-16 10 14
mejl

Telia texttelefon: 901 60

Telefontid:
Vardagar, klockan 10.00–12.00

Postadress:
Tillstånd färdtjänst, parkering för rörelsehindrad 
901 84 Umeå

Besöksadress:
Stadshuset, Skolgatan 31 A, Norra flygeln, ingång från Hovrättsgatan

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.