Startsida Umeå kommun
Bild på folk i parken

Prislista för färdtjänst

Tabellen är baserad på länstrafikens kollektivtrafiktaxa från 2017-02-01

Prislista

Kilometer avstånd

Egenavgift för vuxen färdtjänstresenär (20 år och äldre)

Länstrafikens biljettpriser, vuxen resenär

0-7

38 kr

25

8-15

51 kr

34

16-22

63 kr

42

23-30

81 kr

54

31-37

92 kr

61

38-45

102 kr

68

46-52

113 kr

75

53-60

126 kr

84

61-67

140 kr

93

68-75

156 kr

104

76-82

168 kr

112

83-90

179 kr

119

91-97

192 kr

128

98-105

206 kr

137

106-112

221 kr

147

 

Färtjänstresenär betalar halv egenavgift till och med 19 år.

Egenavgift i kommunal färdtjänst

Egenavgiften baseras på Länstrafikens kollektivtrafiktaxa plus 50%. Taxan varierar beroende på hur långt man åker. Reservation för nya politiska beslut av egenavgift.

Färdtjänstens egenavgift följer framtida ändringar i Länstrafikens kollektivtrafiktaxa, se webbsida www.tabussen.nu 

Kontakt

Färdtjänst
090-16 10 14
mejl

Telia texttelefon: 901 60

Telefontid:
Vardagar, klockan 08.30–09.30, 10.00–12.00

Juni-Augusti klockan 10.00-12.00

Postadress:
Tillstånd färdtjänst, parkering för rörelsehindrad 
901 84 Umeå

Besöksadress:
Stadshuset, Skolgatan 31 A, Norra flygeln, ingång från Hovrättsgatan

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.