Startsida Umeå kommun
Cirkulationsplats vid NUS

Foto: Dag Lindgren (CC BY-SA 3.0)

Sjukresor

Sjukresor gäller för de resor då du ska besöka läkare, tandläkare, tandhygienist, sjukgymnast, distriktsköterska, provtagning. Dessa resor är landstingets ansvar. För att boka sjukresor kontaktar du landstingets reseservice.

Färdtjänstkort får inte användas till läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling på sjukhus och vårdcentral, inte heller till sjukgymnastik, tandläkare, terapibehandling.

Kontakt

Boka sjukresor på landstingets reseservice, telefonnummer:
0771-25 10 20

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.