Startsida Umeå kommun
Cyklist på gamla järnvägsbron

Utvecklings- och fältforskningsenheten

Utvecklings- och fältforskningsenheten ingår numera i enheten för stöd och utveckling. För kontakt med medarbetare inom enheten, ring 090-16 10 00 (växel).

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.