Startsida Umeå kommun
Arbeta inom brandförsvaret

Inom räddningstjänsten finns flera olika yrkesgrupper som arbetar med skadeförebyggande samt skadebegränsande verksamhet.

Det ena syftet är att skapa ett säkrare samhälle där olyckor i möjligaste mån förebyggs. Det andra att vid en olycka kunna agera på ett effektivt sätt så att skador på människa, miljö och egendom blir så små som möjligt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.