Startsida Umeå kommun
Branmän i Umeå
Brandman

Vid ett larm till räddningstjänsten ska brandmännen vara iväg på 90 sekunder, oavsett om det är mitt på dagen eller mitt i natten. Brandmännen vet redan på väg ut till olycksplatsen vilka speciella uppgifter de har under insatsen, till exempel förare, pumpskötare eller rökdykare.

Utryckning till bränder och nödlägen

Ungefär hälften av räddningstjänstens utryckningar gäller bränder. Den andra hälften gäller nödlägen som trafikolyckor, olje- och kemolyckor, haverier, ras, översvämningar, stormar osv. Uppgiften är alltid att i första hand rädda liv. Brandmannen har ett fysiskt och psykiskt ansträngande arbete. Ofta ska arbetet utföras under stress i kamp mot tiden.

Brandmän har i huvudsak skifttjänstgöring

Personal i utryckningstjänst har huvudsakligen skifttjänstgöring. Vissa brandbefäl tjänstgör dagtid, bland annat de som arbetar med förebyggande åtgärder, ansvarar för utbildning, övning eller administrativa uppgifter. I Sverige är cirka 19 000 personer anställda inom räddningstjänsten. Av dessa är cirka 6 000 heltidsanställda. Övriga arbetar som brandmän i beredskap.

Brandmansutbildning

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hittar du information om brandmannautbildningen; vad den innehåller, antagningsregler osv.

Läs mer

MSB:s utbildning för brandman www.msb.se/brandman

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.