Startsida Umeå kommun

Brandman i beredskap

För att kunna ge ett effektivt skydd till samtliga invånare i kommunen har Umeå ett flertal brandkårer. Dessa är strategiskt utplacerade i lite större samhällen utanför Umeå stad, se karta.

Vad innebär det att vara brandman i beredskap?

  • Som brandman i beredskap har du vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare.
  • Vid larm ska du vara på brandstationen på respektive ort inom fem minuter när du har beredskap, dygnet runt.
  • Du har beredskap var tredje eller var fjärde vecka.
  • Vid larm kan en brandman i beredskap rycka ut på bland annat trafikolyckor, bränder, kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods och djurlivräddning. I arbetet ingår underhåll av material.
  • Du får en första utbildning på hemorten. Därefter följer yrkesutbildning på någon av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skolor. Vissa kvällar och helger har du övning och utbildning på hemorten.

Gör en ansökan

Vi tar emot ansökningar och gör uttagningar och tester löpande under året.

Ansök om att bli brandman i beredskap

Brandman
Kontakt

Magnus Essner
samordnare
Umeåregionens brandförsvar
magnus.essner@umea.se

Susanne Ångdal
administratör
Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 09
susanne.angdal@umea.se

Mer information

Läs mer om jobbet som deltidsbrandman på www.blideltidsbrandman.nu

Sidan har granskats 2019-01-07

Sidans kortadress: www.umea.se/blibrandman

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.