Startsida Umeå kommun
Krishantering i hemmet

Utan elektricitet hemma. Foto: Thomas Henrikson, MSB.

Är du beredd på en kris?

Har du beredskap hemma om vardagen vänds upp och ner? Hur klarar du dig vid en samhällskris, till exempel ett långvarigt strömavbrott eller vid brist på dricksvatten? Lär dig mer om krisberedskap och förbered dig så kanske det inte blir ett problem. 

Bara 11 procent av landets befolkning har god beredskap hemma om en kris skulle inträffa. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och landets kommuner vill stärka beredskapen i hemmen, till exempel genom beredskapsveckan varje år. Är du redo eller behöver du förbereda dig?

Hur förbereder jag mig?

Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Förbered dig och din familj genom att skaffa en krislåda. I lådan har du det du behöver om en samhällskris skulle inträffa. Det är till exempel en alternativ värmekälla, extra bränsle, tändstickor, varma kläder och sovsäckar, ficklampa, batteridriven radio, dricksvatten och mat. I checklistan här intill ser du vad en krislåda kan innehålla. Klicka på den, gå igenom listan och se vad du behöver skaffa.

Läs mer om innehåll i en krislåda

Upp och ner, faktablad, framsida

Checklista för krislåda

Vad behöver jag veta i förväg?

Det är bra att i förväg ta reda på och fundera över vad som skulle kunna hända, vad det kan innebära och vad du förväntas eller behöver göra i olika situationer. På www.umea.se/krisberedskap finns information om Umeå kommuns arbete för trygghet och säkerhet, för att förebygga kriser och lindra konsekvenserna om en kris ändå skulle inträffa. Där hittar du också översiktlig information om olika risker i Umeå, vad du själv kan göra för att förbereda dig och din familj, och hur du får mer information om något skulle hända.

Hur skaffar jag mer kunskap?

För en säker och trygg kommun är det viktigt att du som invånare själv har kunskap om hur du förhindrar eller begränsar skador på grund av olyckor. Vi erbjuder därför olika utbildningar för att skapa ett säkrare Umeå. Du kan till exempel lära dig hur du ska hantera en brandsituation, vad du ska göra om du kommer först till en olycksplats eller om du behöver utföra hjärt- och lungräddning.

Läs mer om utbildningar

Kontakt

Har frågor om krisberedskap eller egna tips, kontakta:

Säkerhetsenheten
mejl

Mer information

Umeå kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Vi förbereder oss för att hantera vardagliga och stora olyckor, men också för att klara av allvarliga samhällskriser så bra vi kan.

Det är lika viktigt att vi alla som enskilda invånare förbereder oss och är redo att hantera en olycka eller en kris.

www.umea.se/krisberedskap finns information om Umeå kommuns arbete för trygghet och säkerhet, för att förebygga kriser och lindra konsekvenserna om en kris ändå skulle inträffa.

Där hittar du också översiktlig information om risker i Umeå och vad du själv kan göra för att förbereda dig och din familj, och hur du får mer information om något skulle hända.

Läs också mer på www.dinsakerhet.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.