Startsida Umeå kommun

Fortsatt kontroll av brandskydd i radhus

Brandförsvar och säkerhet kommer med start i juni att fortsätta kontrollera det byggnadstekniska brandskyddet mellan radhusvindar i Umeå kommun. Kontrollerna är en del i ett treårigt projekt för att undvika omfattande brandspridning i radhuslängor i Umeå kommun.

– Det är ett välkänt problem att en brand i ett radhus som letar sig upp på vinden snabbt kan spridas till övriga radhus i en länga och leda till en totalskada. Vi har också sett ganska omfattande brister i de radhus som vi hittills inventerat, säger Marcus Forsvall, brandingenjör, Umeå kommun.

– När vi vet om det finns brister i en radhuslänga kommer vi att informera berörda fastighetsägare om statusen på deras brandskydd och om något behöver åtgärdas. Uppmärksammas allvarliga brister kan det även bli aktuellt att förelägga fastighetsägarna att åtgärda dessa. Kontrollen ger oss också möjligheten att ta fram insatsplaner för hur vi ska agera inom varje radhusområde, vilket i sin tur ger oss bättre möjligheter att begränsa konsekvenserna om det skulle börja brinna, säger Marcus Forsvall.

Projektet beräknas pågå fram till 2018. Själva kontrollerna genomförs sommartid och i år inleder vi med stadsdelarna Ersboda och Marieområdet. De fastighetsägare som berörs kommer att få information om besöken innan de genomförs.

Omfattande egendomsskador vid brand i radhus

Att en brand snabbt kan sprida sig upp till vinden och leda till omfattande egendomsskador är ett vanligt och välkänt problem i samband med bränder i radhus. Både Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tidigare uppmärksammat detta och uppmanat kommuner, byggare och boende att kontrollera och åtgärda problemet. Det vanliga är att branden tar sig upp på vinden via takfoten. Sedan kan den sprida sig över vinden och ned till övriga bostäder. Det finns flera orsaker till varför branden kan spridas på det sättet. Ett vanligt fel är att de avskiljande väggarna inte sluter tätt mot undersidan av yttertaket och att det finns skador eller hål i väggarna.

Kontakt

Marcus Forsvall
brandingenjör
090-16 22 34
mejl

Mer information

Mer information finns på www.umea.se/brandskyddradhus

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.