Startsida Umeå kommun

Brandmän gör hembesök under vecka 37

Visst har du brandfilt, brandvarnare och brandsläckare hemma? Rätt utrustad kan du själv begränsa skadorna om det börjar brinna. Måndag–torsdag, 11–15 september, besöker brandförsvaret boende på Mariehem och Ersboda för att informera om brandskydd i hemmet. Besöken sker på kvällen, klockan 18–21.

Brandmän från Umeå kommun genomför hembesök på kvällstid fyra veckor varje år. Under vecka 37 är det brandskyddsveckan, som arrangeras av Brandskyddsföreningen över hela landet. I år besöker brandförsvaret boende på Mariehem och Ersboda för att informera och öka medvetenhet och kunskap om brandsäkerhet.

Brandmännen kontrollerar att det finns brandvarnare i bostaden och att den fungerar. De har även med sig informationsmaterial och påminner om vad du själv kan göra för att förebygga brand och skydda dig själv och dina grannar.

Ställ dina frågor om brandskydd i hemmet under besöket!

Kontakt

Brandförsvar och säkerhet,
förebyggande enheten
Umeå kommun
090-16 22 02

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.