Startsida Umeå kommun

Ny samverkansform för räddningstjänsten i Umeå, Vindeln och Robertsfors

En gemensam nämnd kan bli aktuell för räddningstjänsten i Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner. Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till samverkansavtal och reglemente. Detta under förutsättning att kommunerna i Robertsfors och Vindeln fattar samma beslut.

Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner har i en förstudie gemensamt undersökt förutsättningarna för en ny samverkansform för räddningstjänsten. Utredningen visar att det finns samordningsvinster.

- Vi kan samordna rutiner och avtal och får en tydlighet gällande arbetsmiljöansvaret, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Bra samarbete att bygga vidare på

Mellan kommunerna finns en upparbetad avtalssamverkan sedan början av 1990-talet. Samarbetsklimatet mellan kommunerna är gott och den gränslösa samverkan i Umeåregionen fungerar bra. Det finns goda förutsättningar för att utöka samverkan och en gemensam nämnd ses som ett bra alternativ.

- Vi får en effektivare administration och kan effektivisera och samnyttja räddningsresurser och material, säger Lars Tapani, brandchef.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-296 12 32
mejl

Stefan Nordström
vice ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
070-690 79 39
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.