Startsida Umeå kommun
Barn blåser ut ljus

Undvik brand med rätt utrustning hemma

Under advent, jul- och nyårshelgen tänder många levande ljus. Därför är det särskilt viktigt att tänka på brandsäkerheten. Visst har du brandfilt, brandvarnare och brandsläckare hemma? Rätt utrustad kan du själv begränsa skadorna om olyckan är framme och det börjar brinna.

När mörkret sänker sig och julen närmar sig tänder vi många ljus hemma. Det innebär också fler bränder i bostäder. Under denna tid på året förstörs flest hem av bränder, en del människor skadas och förolyckas i värsta fall.

– Det krävs bara en liten insats för att undvika en brand, eller minimera skadorna om olyckan ändå är framme. Se till att du har en fungerande brandvarnare och släckutrustning, helst både brandsläckare och brandfilt, hemma. Det är inte bara en billig livförsäkring, det är något som måste finnas i varje hem, säger Lars Tapani, brandchef, Umeå kommun.

Testa din brandvarnare

Brandvarnardagen är en temadag 1 december varje år. Hela Norden uppmärksammar brandvarnaren den här dagen. Aktiv mot brand tagit fram en sms-tjänst som påminner om att testa brandvarnaren. Gå till www.skyddadigmotbrand.se, skriv in ditt eget eller någon annans mobilnummer, så får du/mottagaren en påminnelse via sms om att testa brandvarnaren.

brandfilt, brandvarnare och brandsläckare

Visst har du brandfilt, brandvarnare och brandsläckare hemma?

Kontakt

Brandförsvar och säkerhet
090-16 22 00 (växel)

Mer information
Tips

Se till att du och dina anhöriga har en fungerande brandvarnare hemma.

Undvik "mossa" (fönsterlav) och annat brandfarligt material i adventsljusstaken.

Lämna aldrig ljus utan uppsikt.

Se över sladdarna till julbelysningen så att de är i gott skick.

Ha någon form av släckutrustning hemma, helst både brandsläckare och brandfilt. Förvara dem i närheten av ytterdörren.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.