Startsida Umeå kommun

Hål och skador i väggen

Det är relativt vanligt att det finns hål i de avskiljande väggarna på vinden mellan radhusen. Det kan till exempel vara genomföringar för kablar och ventilation som inte är korrekt tätade. Det kan också finnas andra typer av skador som måste åtgärdas. Detta gör att väggen är otät och avskiljningen inte fungerar under avsedd tid. Brand och rök kan då snabbt sprida sig genom vinden och leda till både onödiga och omfattande egendomsskador.

Täta med brandklassad tätningsmassa

Mindre hål eller skador kan tätas med brandklassad tätningsmassa typgodkänd i samma brandklass som den avskiljande väggen. Det är mycket viktigt att kontrollera med återförsäljaren att produkten är lämplig att använda för ändamålet. En del brandklassade tätningsmassor tål nämligen inte direkt flampåverkan. Större hål och skador kan åtgärdas genom att montera gipsskivor med en tjocklek på minst 12 mm på vardera sidan om hålen eller använda ett annat, ur brandsynpunkt, likvärdigt material.

Läs mer om brandavskiljning på vinden, anslutning mot yttertak

Exempel på hål genom väggen:

Genomföring i avskiljande vägg

Klicka på bilden för större format.

Hål genom vägg

Klicka på bilden för större format.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.