Startsida Umeå kommun

Ventilerad takfot

Det är vanligt att radhusvindar ventileras via takfoten, alltså i anslutningen mellan ytterväggen och yttertaket. Både utformningen på takfoten och storleken på luftspalten varierar mellan olika radhus. Vid brand i ett vindsutrymme kan brandgaser och sticklågor pressas ut genom en öppen takfot och sedan spridas via utsidan, förbi den avskiljande väggen, in till angränsande vindsutrymme och på så sätt sprida branden vidare fast väggen i sig är intakt.

Täta takfoten i anslutning till avskiljande väggar

För att förhindra brandspridning behöver takfoten vara tät minst 1 meter på vardera sidan om de avskiljande väggarna, alternativt täta motsvarande två takstolar i bredd på vardera sidan (1,2 meter med c 600 mm). Det är viktigt att åtgärden utförs på alla sidor av byggnaden som ventileras via takfoten, normalt långsidorna. Tätningen kan utföras med tillfasade träreglar med en tjocklek om minst 28 mm eller ett, ur brandsynpunkt, likvärdigt material. Ett alternativ är svällande brandstopp som uppfyller motsvarande brandavskiljande förmåga som väggarna inne på vinden.

Principskiss

Principskiss av tätning av takfot. Se tätning i gult.

Konsultera sakkunnig

Brandförsvar och säkerhet har ingående diskuterat eventuell fuktproblematik om takfoten tätas 1 m på vardera sidan om väggen med ett flertal konsulter, entreprenörer och besiktningsmän. Det generella samstämmiga svaret har tydligt varit att det åtgärden inte medför några problem med fukt eller ventilation. Brandförsvar och säkerhet rekommenderar ändå att sakkunnig konsulteras i det enskilda fallet i samband med genomförandet.

Ventilerad takfot

Ventilerad takfot. Klicka på bilden för större format.

Ventilerad takfot

Ventilerad takfot sett inifrån vinden. Klicka på bilden för större format.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.