Startsida Umeå kommun

Förebygga missbruk

Umeå kommuns ANDTS-strategi

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det övergripande målet med ANDTS-strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Det övergripande målet innebär

  • nolltolerans mot narkotika och dopning
  • att minska allt tobaksbruk
  • förhindra att minderåriga börjar använda tobak
  • att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, bland annat genom att minska konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor.

Samband

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det finns tydliga samband mellan riskbruk av alkohol, cannabisanvändning, tobaksbruk och riskabla spelvanor. Det är alltså ofta samma grupper som har flera olika beroendeframkallande levnadsvanor. Det kan därför vara klokt att ta hänsyn till alla dessa levnadsvanor när man arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Kontakt

Seth Åberg
processledare
ANDT-samordnare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.