Startsida Umeå kommun

Tobak

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en metod för att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar. Tobaksfri duo är ett samarbete mellan Folktandvården, Samhällsmedicin och skolorna i Västerbotten. Folktandvården startar arbetet med Tobaksfri Duo i årskurs 6.

Eleverna ska tillsammans med en vuxen i deras närhet skriver på ett kontrakt där de lovar att vara både rök- och snusfria i tre år framåt. Bland deltagarna som lyckats vara tobaksfria lottas det sedan ut fina priser. Som tobaksfri har du också vissa rabatter och får ta del av tillfälliga erbjudanden.

Om du är 12–16 år kan du bli medlem i Tobaksfri duo. Prata med din skola eller Folktandvården. Som partner väljer du någon person över 18 år som är eller kan tänka sig att bli tobaksfri och som kan vara ett stöd för dig.

Kontakt

Ywonne Wiklund
länsansvarig för Tobaksfri duo
Västerbottens läns landsting
090-785 73 91
mejl


Seth Åberg
processledare
ANDT-samordnare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.