Startsida Umeå kommun

Förebygga våld och brott

Upplevelsen av att bo i en trygg stad är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten i en stor stad. Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare.

Den viktigaste utgångspunkten för UmeBrå är att du som medborgare i Umeå kommun ska fortsätta känna dig trygg och uppleva livskvalitet i denna växande stad.

UmeBrå har ett uppdrag att förebygga våld och brott. I detta ingår bland annat att samordna och följa upp kommunens arbete mot våldsbejakande extremism, samt att skapa kännedom om den lokala problembilden.

Mål

  • Alla ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå målen i skolan.
  • Minska brottsligheten i Umeå kommun.
  • Öka tryggheten i Umeå kommun.
Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.