Startsida Umeå kommun

Kriminella nätverk

UmeBrå arbetar aktivt för att förhindra att unga rekryteras in i kriminella nätverk. Där sker en bred samverkan med socialtjänsten, skolan, polisen och fritidsgårdar.

Insatser sker på både individuell och generell nivå. På generell nivå handlar det bland annat om utbildning till personal som möter unga i riskmiljöer, om trygghetsskapande insatser i bostadsområden samt att erbjuda roliga alternativ för unga på kvällar och helger.

Jag är orolig för någon i min omgivning, vart kan jag vända mig?

Du kan ringa till mottagningsenheten på socialtjänsten, telefon 090-16 10 02. Om personen går på en skola kan du vända dig till kuratorn som jobbar där.

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.