Startsida Umeå kommun

UmeBrås organisation

organisationsbild

Styrgrupp

UmeBrås styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och landstinget och den verkar för att följa upp samverkansavtalet mellan Umeå kommun och polismyndigheten i Västerbottens län. Läs mer om styrgruppen.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder ärenden till UmeBrås styrgrupp och följer upp det drog- och brottsförebyggande arbetet, däribland de lokala förebyggande rådens arbete. Läs mer om beredningsgruppen.

UmeBrå kansli

På UmeBrå kansli finns två processledare anställda på heltid, samt en kommunikatör på halvtid. Tjänsterna är tillsvidareanställningar med organisatorisk tillhörighet på Fritid. Arbetet drivs genom en aktivitetsplan som tydligt beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras.

Läs mer om UmeBrå-forum.

Läs mer om lokala förebyggande råden.

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Ulrika Granskog
processledare
UmeBrå
070-564 55 10
ulrika.granskog@umea.se

Anna Nordin
sociolog
UmeBrå
anna.nordin.2@umea.se

Sara Stenberg
kommunikatör
UmeBrå
090-16 12 33
072-244 24 70
sara.stenberg@umea.se

Lämna en fråga, en synpunkt eller ett förslag via Medborgarslussen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.