Startsida Umeå kommun

Äldres säkerhet

Många olyckor inträffar på grund av obetänksamhet. Vi människor har en tendens att tänka "det händer inte mig". Det är kanske en sund egenskap, men när det gäller att förebygga olycksfall är det bra att tänka efter före.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat några goda råd för att undvika olycksfall i vardagen. Det handlar om fallolyckor, brand, trafik, läkemedel, kemikalier och även om risken att utsättas för brott.

Du som är äldre har både kunskap och sunt förnuft. En del av det MSB skriver kan vara självklart för dig, men kanske inte för alla. Annat kan vara nyheter eller helt enkelt sådant du inte har tänkt på tidigare.

Ingen människa är den andra lik. Utgå därför från dig själv när du tar till dig dessa råd. Diskutera gärna med andra och dela med dig av dina erfarenheter och goda råd!

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.