Startsida Umeå kommun

Evenemangssäkerhet

Ska ni anordna ett evenemang?

Evenemangstillstånd ska sökas hos Polisen i god tid och senast en månad före evenemanget. Tillsammans med ansökan ska ni bifoga en beskrivning av er brandskyddsorganisation.

Brandskyddsansvarigas uppgift blir att förmedla brandskyddsinformation (utrymningsvägar, skyltning, släckmedel, brandrisker mm) till övrig personal, se till att brandskyddsregler följs under hela evenemanget och vara uppmärksam på risker som dyker upp.

Allt ni behöver veta för era förberedelser finns i dokumenten som kan laddas ned här till höger.

Kontakt

Erik Rahm
brandinspektör
090-16 22 42
0730-27 80 10
erik.rahm@umea.se

Brandförsvar och säkerhet olycksförebyggande frågor
090-16 22 02

Sidan har granskats 2018-02-01

Sidans kortadress: www.umea.se/evenemangssakerhet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.