Startsida Umeå kommun

Moped

Att åka moped är både roligt och populärt. Du tar dig smidigt fram på i trafiken, men samtidigt är du också utsatt. Om du åker omkull kan göra dig mycket illa. För att inte tala om vad som kan hända om du krockar med en bil.

Du som kör moped måste vara smart och göra vad du kan för att undvika farliga situationer. Se till att du har en säker moped, följ trafikreglerna och använd hjälm.

Enligt lag måste du ha godkänd hjälm när du åker moped (E- eller SIS-märkt). Det gäller även passagerare. Hjälmen måste vara ordentligt fastspänd, annars är risken stor att den lossnar vid en olycka.

Ansvar som förälder

Som förälder har du ett stort ansvar för vad ditt barn gör om han eller hon har en moped. Se till att lära ditt barn vilka regler som gäller. Det kan rädda ditt och andra barns liv. Se också till att ditt barn använder hjälm, både som förare och passagerare.  

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.