Startsida Umeå kommun

Båtvett

  • Använd alltid flytväst.
  • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans.
  • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för.
  • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget.
  • Stanna vid båten om du faller i vattnet.
  • Ha alltid något mellan dig och den nödställde.
  • Om du ska rädda en nödställd, ta upp henne i aktern på båten.
  • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
  • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.