Startsida Umeå kommun

Eldningsförbudet är upphävt, men var ändå försiktig

Eldningsförbudet är upphävt från och med fredag 10 augusti i Umeå, Vindelns, Robertsfors, Vännäs, Nordmalings och Bjurholms kommuner. Men, fortsätt vara mycket försiktighet om du eldar utomhus. Det finns lokalt fortfarande områden med hög brandrisk.

Trots upphävt eldningsförbud, var mycket försiktighet vid all eldning utomhus då det lokalt fortfarande finns områden med hög brandrisk på grund av torra markförhållanden.

Mer information

Vid frågor om bränder

Använd 113 13 för att ställa frågor och få information om skogsbränder, använd inte larmnumret 112.

Använd endast 112 för att larma om du upptäcker en faktisk brand och ser lågor.

Vid brand, följ Sveriges Radio P4 för att få aktuell information.

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 20

Beslut av brand- och räddningsnämnden

Med stöd av Umeåregionens brand och räddningsnämnd (TN-2018/00183) fastställda delegationsordning meddelas följande beslut:

Då det inte längre råder torra markförhållanden beslutas 2018-08-10 att eldningsförbud upphävs. Beslutet har fattats med stöd av 2 kap § 7 förordning om skydd mot olyckor, SFS 2003:789. Beslut om upphävning av eldningsförbud gäller i Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun och Nordmalings kommun.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.