Startsida Umeå kommun

Medborgardialog och medborgarlöften

Medborgardialoger

Sedan 2016 genomför polisen och kommunen medborgardialoger för att lyssna till dina och andra invånares röster om trygghet i samhället. Ta chansen att komma och berätta hur du upplever tryggheten i Umeå kommun. Du får även möjlighet att ställa frågor till representanter för polis och kommun.

Medborgarlöften

Medborgarlöften ska öka tryggheten och minska brottsligheten, de är en del av styrningen av den nya polismyndigheten. Arbetsmodellen innebär fördjupad samverkan mellan polis och kommun. Varje år ska man tillsammans lyssna på invånare och ta reda på vad de upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Utifrån den problembild som kommer fram formas konkreta aktiviteter, medborgarlöften, som polisen och kommunen tillsammans lovar att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. Ibland behöver även andra aktörer medverka i arbetet. Det kan till exempel vara brottsofferjourer, kvinnojourer, fastighetsägare, näringslivet, idrottsrörelsen och frivilligorganisationer, som på ett eller annat sätt berörs.

Utveckling av samverkansöverenskommelsen

Arbetet med medborgarlöften är en möjlighet för polisen och kommunen att fördjupa sin samverkan för ett tryggt samhälle. Redan i dag finns en samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis. Genom medborgarlöften har detta goda arbete möjlighet att stärkas ytterligare.

Umeå. Mer trygghet.
Kontakt

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
mejl

Ronny Adolfsson lokalpolisområdeschef Lokalpolisområde Umeå
010-568 22 53
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.