Startsida Umeå kommun
Belysningskarta

Lämna synpunkter på trygga och otrygga platser

Passerar du områden som du upplever är bra eller dåligt belysta? Vill du dela med dig av din känsla av trygghet eller otrygghet? Då kan du lämna dina synpunkter i via kommuens webbformulär Felamälan eller via kommunappen. 

Identifiering av platser

Vi kommer att använda insända synpunkterna för att identifiera platser som upplevs som otrygga och de utgör underlag för det fortsatta arbetet med att skapa tryggare miljöer enligt det fastställda åtgärdsprogrammet för Umeås utemiljöer, "Ett rent och tryggt Umeå".

Sidan har granskats 2018-03-16

Sidans kortadress: www.umea.se/belysningskarta

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.