Startsida Umeå kommun
Bild på mörk gång- och cykelväg på kvällen

Gör en egen trygghetsvandring

Olika grupper eller organisationer kan ta initiativet till en trygghetsvandring: kommunen eller skolan, en idrottsförening eller någon annan. Det som är viktigt är att människor som bor och vistas i området är med på vandringen eftersom det är de som känner till området bäst.

Hur gör man en trygghetsvandring

Innan en trygghetsvandring genomförs bör du läsa igenom Gator och parkers vanligaste frågor och svar. Där finns bra information om bland annat hur kommunen arbetar med olika frågor och vilka besparingar som måste göras under året.

Läs Frågor och svar.

Checklista och protokoll

För att underlätta trygghetsvandringen kan du använda materialet i kolumnen till höger: checklista, utförandemall och protokoll. Läs gärna också Boverkets material som ger bra vägledning hur man genomför vandringen på bästa sätt.

Umeå kommun bedömer och prioriterar

Kommunen tar gärna del av genomförda trygghetsvandringar då de kan uppmärksamma kommunen på problem i ett specifikt område.

De problem som identifieras under en trygghetsvandring kan upplevas som stora. Kommunen gör dock en samlad bedömning och prioritering utifrån ett faktaunderlag där trygghetsvandringen endast är en del. Prioriterade platser att åtgärda är exempelvis platser där det rör sig många människor- speciellt många barn, äldre och funktionshindrade – platser som är skadedrabbade, platser som behöver åtgärdas för att främja hållbara transportsätt, osv. Kommunen har även en begränsad budget där prioriteringen av åtgärder måste följa kommunens långsiktiga planering. 

Kontakt

Ingela Engström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 59
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.