Startsida Umeå kommun
Krogar mot knark logotyp

Krogar mot knark

Krogar mot knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. Krogar mot knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Umeå kommun deltar i nätverket sedan 2010.

För att vara med i nätverket Krogar mot knark måste kommunen uppfylla några obligatoriska moment; politisk förankring, en arbetsgrupp innehållande representanter från krogbranschen och polisen, kartläggning av drogsituationen på krogen och utbildning till krogpersonal.

Utbildningen riktas till nyckelpersoner som jobbar på krogarna. Utbildningen tar upp narkotikakunskap, rättsregler, olika case och diskussioner. Efter utbildningen får kursdeltagaren ett diplom som en värdehandling vid anställning och ett gediget kompetensbevis.

Kontakt

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.