Startsida Umeå kommun

Heta arbeten

Mål

Kursen ger dig kunskap att förebygga brand vid Heta Arbeten och kunna tillämpa säkerhetsreglerna för Heta arbeten.

Kursen följer Brandskyddsföreningen i Sveriges föreskrifter för Heta arbeten. Certifikat utfärdas efter att kursen genomförts med godkänt resultat och godkänt kursprov.

Övergripande innehåll

 • Lagar och försäkringsvillkor
  Vilka lagar gäller för Heta Arbeten och vilka krav ställer försäkringsbolagen.
 • Organisation och ansvar
  Vilka tillstånd behöver finnas och vem ansvarar för vad vid Heta arbeten.
 • Brandkunskap
  Hur uppkommer en brand, hur snabbt utvecklas den och kan vi förhindra spridning av brand.
 • Riskbedömning
  Vilka är riskerna vid Heta Arbeten och vad behöver man titta på för att göra en bra riskbedömning.
 • Säkerhetsregler
  Vilka är de olika säkerhetsregler för Heta Arbeten och vad innebär de.
 • Praktisk övning
  Hur fungerar en handbrandsläckare.

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

Cirka 7 timmar

Kursdatum 2018

Torsdag 23 augusti 2018, klockan 08.00

Med reservation för fullbokat kurstillfälle och eventuella ändringar.

Kostnad

Ring för prisuppgift.

Anmälan

Anmäl dig till kursen på Brandskyddsföreningens webbplats 

Information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.