Startsida Umeå kommun

Systematiskt brandskyddsarbete

Mål

Kursen ger dig kunskap och verktyg för att kunna bedriva ett bra systematiskt brandskyddsarbete i din verksamhet.

Övergripande innehåll

 • Förebygga brand
  Hur kan man minska risken för bränder utifrån kunskap om verksamhet, brandrisker och byggnadstekniskt brandskydd.
 • Lagen om skydd mot olyckor
  Vad säger lagen om SBA och hur det ska bedrivas.
 • Vad är SBA
  Hur fungerar SBA i praktiken och vilka verktyg kan man använda för att underlätta sitt brandskyddsarbete.
 • Varför behövs SBA
  Finns det behov av bra fungerande SBA i verksamheter eller är detta en pappersprodukt.

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

4 timmar

Kursdatum 2018

14 februari kl.13-17
25 april kl.13-17

Anmälan via webbformulär på ViaCompetence. Välj område Brandförsvar och Säkerhet samt datum för kursen.


Med reservation för fullbokat kurstillfälle och eventuella ändringar. Ring för bokning av ett kurstillfälle för grupp efter egna önskemål.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete

Kostnad

Ring för prisuppgift.

SBA folder
Information och bokning

Information och bokning av utbildning
090-16 22 11
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.