Startsida Umeå kommun

Utrymningsövning

Mål

Kursen ger dig möjlighet att pröva din handlingsplan vid brand och få uppföljning på hur väl den fungerar i praktiken.

Övergripande innehåll

 • Praktisk utrymningsövning
  En praktisk utrymningsövning där rök kan användas för att blockera en utrymningsväg och bidra till ett mer realistiskt scenario.
 • Rapportering till brandförsvaret
  Hur fungerade samarbetet med Brandförsvaret när de kom på plats.
 • Utvärdering
  Hur agerade personalen, följde de sin handlingsplan vid brand och hur väl fungerade den i praktiken.
 • Skriftligt utlåtande
  Verksamheten delges ett skriftligt utlåtande utifrån hur utrymningsövning gick, med eventuella brister samt förbättringar som kan genomföras.

Förkunskaper

Att det finns en framtagen och väl förankrad handlingsplan vid brand.

Kurslängd

2 timmar

Kostnad

Ring för prisuppgift.

Intresseanmälan

Anmäl intresse för kursen

Bild av nödutgångskylt
Information och bokning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.