Startsida Umeå kommun

Utrymningsteori

Mål

Kursen ger dig kunskap om vilka faktorer som påverkar ett utrymningsförlopp samt vad som krävs för en bra utrymning.

Övergripande innehåll

  • Utrymningsförlopp
    Vilka faktorer är det som styr hur lång tid en utrymning tar.
  • Vanliga beteenden
    Vilka vanliga mänskliga beteenden som påverkar vårt handlande i en utrymningssituation.
  • Handlingsplan och utrymningsorganisation
    Vilken betydelse en handlingsplan vid brand och en utrymningsorganisation har för utrymningen.

Förkunskaper

Inga

Kurslängd

2 timmar

Kostnad

Ring för prisuppgift.

Intresseanmälan

Anmäl intresse för kursen

Bild av nödutgångskylt
Information och bokning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.