Startsida Umeå kommun

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Det är ansvarig räddningsledare inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan till exempel vara vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Det finns två nivåer på meddelanden, varning och information.

Varningsmeddelande

Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller miljö. Varningsmeddelandet består dels av meddelande i radio och TV, dels av ett utomhuslarm.

Informationsmeddelande

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö.

Ett VMA-meddelande kan också sändas via följande radio- och TV-kanaler:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9
  • På SVT:s text-TV, sidan 100, anges när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

VMA till mobiltelefoner

Från och med 1 juli 2017 är det möjligt att skicka VMA via sms till mobiltelefoner i ett visst område. Riksdagen godkände i maj 2017 de lagändringar som krävs för att göra detta. Tidigare kunde varningsmeddelande bara skickas till fasta telefoner och till mobiltelefoner som var registrerade i det aktuella området.

Förändringen innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att förmedla varningsmeddelande till allmänheten. För att detta ska vara möjligt får operatörerna rätt att behandla uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att sända varningsmeddelande och ska därefter genast utplånas.

Mer information
VMA via telefon

Du kan också få VMA via telefon. Klicka på bilden för att läsa mer på krisinformation.se.

Sidan har granskats 2017-06-07

Sidans kortadress: www.umea.se/vma

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.