Startsida Umeå kommun

Mansmottagning

Mansmottagningen ger stöd till dig som är man och har svårt att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation. Fokus för stödet är att våldet ska upphöra.

Mansmottagningen har individuella samtal och gruppverksamhet. Gruppen är halvöppen det vill säga i mån av plats finns möjlighet att påbörja behandling.
 
Vi vänder oss till män som i nära relationer:

  • har svårt att kontrollera sin ilska.  
  • har använt någon form av våld mot sin partner.  
  • inte har använt våld men känner rädsla för att det ska ske.  
  • är orolig för att barnen far illa utifrån något av ovanstående.

Individuella samtal  

Vår ambition är att kunna erbjuda en första samtalstid inom en vecka från kontakttillfället. Tillsammans med mannen undersöker vi hur vi kan gå vidare, i grupp eller individuellt. Vi brukar vanligen erbjuda tre individuella bedömningssamtal.

Gruppverksamhet

I gruppen talar vi om våldet tillsammans med andra i samma situation. Den som går in i gruppen får skriva på ett kontrakt om tystnadsplikt så att man kan känna sig trygg med att det som sägs i förtroende i gruppen stannar där.

Metod

Vår behandlingsmodell bygger på en metod som utarbetats vid Alternativ til vold i Oslo (ATV) och är i första hand en gruppverksamhet. I behandlingen läggs fokus på:   Våld   Ansvar   Sammanhang   Konsekvenser   Alternativ till våld. Metoden är beprövad och har påvisat goda behandlingsresultat.

Sekretess

Mansmottagningen arbete bygger på förtroende och frivillighet. De som vänder sig till Mansmottagningen för att tala om sitt våld erbjuds en trygg ram för samtalen. Mansmottagningen arbetar under sekretess enligt 26 kap. 1§ Offentlighets- och Sekretesslagen 2009:400.


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.