Startsida Umeå kommun

Beläggningsarbete på Tegsbron, augusti–september

Under vecka 33–37 (augusti–september) kommer Trafikverket att byta ut befintlig beläggning på södergående körfält på Tegsbron över Umeälven. Södergående körfält kommer att vara avstängt och trafiken leds om via det norrgående körfältet. Dubbelriktad trafik kommer att vara möjlig, men på grund av minskad kapacitet finns risk för köer.

Bussar i linjetrafik kommer att gå, men förseningar kan uppstå vid rusningstider. Tänk på att restiden kan bli längre.

Varför är det avstängt utan att arbete pågår?

Den befintliga beläggningen ska bytas ut mot slitbetong. Innan gjutning kan ske måste den befintliga betongen förvattnas och när gjutningen har skett ska betongen härda till tillräcklig hållfasthet uppnås. Under dessa moment kan det därför se ut som att inget arbete pågår då det inte kommer att finnas några personer på plats. 

Tack för att du visar hänsyn

Trafikverket gör allt för att minimera störningarna och hoppas att du har överseende med de störningar som kan uppstå. Tänk på att restiden kan bli längre och respektera dina medtrafikanter, då blir både din resa och arbetsplatsen för de som ska utföra jobbet tryggare.

Kontakt

Trafikverkets kundtjänst
0771-921 921

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.