Startsida Umeå kommun

Bidrag till enskilda vägar återställs

Tekniska nämnden har beslutat att bidrag till enskilda vägar ska betalas ut under 2017 och kommande år. Därmed gäller nu samma regelverk som innan bidraget avvecklades 2014.

Under 2014 betalades inget bidrag ut på grund av besparingar. Under 2015 och 2016 återställdes bidraget tillfälligt och inför 2017 har en ny bedömning gjorts som innebär att de enskilda vägarna i Umeå kommun återigen får bidrag. Beslutet gäller tillsvidare.

– Bidraget är oerhört viktigt för många som bor utanför tätorterna och att det också där finns förutsättningar att hålla en rimlig standard på vägarna. Därför ser vi det som angeläget att återställa bidraget, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Delat ansvar för väghållningen

Staten, kommunerna och enskilda svarar tillsammans för landets väghållning. Kommunerna svarar för närmare 50 000 km väg, Trafikverket för närmare 100 000 km och enskilda väghållare för cirka 285 000 km varav större delen är skogsbilvägar som inte är öppna för allmän trafik.

Cirka 75 000 km av de enskilda vägarna sköts av vägsamfälligheter som erhåller statliga bidrag till väghållningen. Även kommunerna bidrar till den enskilda väghållningen bland annat genom att sköta ungefär 15 000 km enskild väg och genom vägbidrag.

Tekniska nämnden avslog Vänsterpartiets yrkande om att bidraget skulle återställas till endast halva beloppet.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.