Startsida Umeå kommun
Bilden visar broarnas lägen på ön Gröna Oxen

Broarnas lägen på ön Gröna Oxen

Broar byts ut på Bölesholmarna

Två gamla broar på Bölesholmarna (se bild) ska bytas ut mot nya och säkra broar. Öppningarna mot älven ska bred­das för ökad tillströmning och bättre vattenkvalitet på badplatsen. Gång- och cykelvägen till broarna kommer att sänkas och breddas så att snöröjning kan ske. Vi anmäler vattenverksamhet enligt miljöbalken och arbetet planeras att ske i vinter.

Är du berörd ägare till vatten och fiske eller annan sakägare kan du lämna synpunkter under samrådet, senast söndag 22 oktober. Skicka synpunkter skriftligt till:

Sune Norman
mejl

Umeå kommun
Gator och parker
Sune Norman
901 84 Umeå

Synpunkterna kommer att ingå i en samrådsredogörelse.

Kontakt

Sune Norman
Umeå kommun
Gator och parker
090-16 13 98
mejl

Sidan har granskats 2017-10-16

Sidans kortadress: www.umea.se/broarbolesholmarna

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.