Startsida Umeå kommun
Bild på karta över hållplatserna på nya Vasaplan.

Karta över hållplatserna på nya Vasaplan. Klicka på bilden för att se kartan i ett större format.

Bussarna tillbaka på Vasaplan 2 oktober

Nu börjar vi närma oss 2 oktober då bussarna flyttar tillbaka på Vasaplan. Trafikvärdar finns på plats första veckan för att hjälpa dig att hitta rätt hållplats. Ombyggnaden fortsätter längs fasaderna och genomfartsförbudet på Västra Norrlandsgatan tas bort.

Gångpassager kommer att finnas längs hela Vasaplan på den yttre delen av trottoaren och på fyra ställen från vardera sidan till perrongen.

Samtidigt tar vi bort den tillfälliga trafikregleringen på de gator som använts som bussgator, t ex genomfartsförbudet på V Norrlandsgatan och där kommer även gatuparkeringarna tillbaka.

När Ultras bussar flyttar till mittperrongen på Vasaplan flyttar också landsbygdsbussarna tillbaka på sina ordinarie hållplatser på Vasagatan.

Tack till bussresenärer och näringsidkare

Ultra, Länstrafiken och Umeå kommun tackar alla bussresenärer som trots ombyggnad och tillfälliga hållplatser har fortsatt att åka buss.

En del av ”belöningen” till bussresenärerna är några av de nya funktionerna. Redan nu finns bättre belysning, uppvärmda bänkar och att det blir lättare att kliva in i bussen.

Tack också till alla näringsidkare som har sin verksamhet i anslutning till Vasaplan.

Trafikvärdar på plats

Trafikvärdar kommer att finnas på plats 2–6 oktober, klockan 7–18 för att bland annat hjälpa dig att hitta de nya hållplatserna.

Ombyggnaden fortsätter längs fasaderna

Nu fortsätter ombyggnaden längs fasaderna. Under hela byggtiden kommer alla entréer till butiker, restauranger och andra verksamheter runt Vasaplan att vara öppna.

Bussen blir viktig när staden växer

Umeå växer och fler människor reser i vår stad. För att minska vår klimatpåverkan, undvika trängsel och förbättra luften är det viktigt att vi reser hållbart. I projektet Den koldioxidsnåla platsen arbetar vi för att fler ska välja bussen eller cykeln i stället för bilen.

Nya Vasaplan klar hösten 2018

När ombyggnaden är klar är Vasaplan en modern terminal med ökad kapacitet för bussar så att fler kan åka buss, bättre trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet. Det blir smidigare byten mellan stadsbussar och man behöver bara korsa ett körfält i taget vid passage över Vasaplan.

Hela ombyggnaden ska vara klar under 2018 och då är Vasaplan anpassad för att klara både dagens och framtidens resande.

 

Kontakt

Gunnar Teglund
gatuprojektchef
Umeå kommun
090-16 14 57
mejl

Fredrik Forssell
kollektivtrafikchef
090-16 22 36
mejl

Mer information

Läs mer om byggprojektet på www.umea.se/vasaplan

Läs mer om nya hållplatser, tidtabeller mm: www.tabussen.nu/vasaplan

Läs mer om den koldioxidsnåla platsens arbete för hållbara resor www.umea.se/CO2platsen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.