Startsida Umeå kommun

Färdas säkert i vinterföret

Vintern är här och vi har snabbt fått både snö och is på våra vägar. Se till att du färdas på ett säkert och tryggt sätt. På www.umea.se/vinter hittar du information om snöröjning, sandning och kartor över vilka gator, gång- och cykelvägar som är prioriterade.

Gator och parker är förberedda inför vintern. Som trafikant och umebo kan du underlätta för dig själv och bidra till trafiksäkerhet och framkomlighet:

  • Välj det prioriterade gång- och cykelvägnätet om du kan.
  • Håll dig uppdaterad om var och när arbetet med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning pågår via ”Snödagboken” på webben.
  • Utrusta dig själv och fordonet för vintern.
  • Ta reda på ditt ansvar som fastighetsägare.

Snödagboken

www.umea.se/vinter finns snödagboken där arbetsledare informerar om vad som händer just nu och planerade aktiviteter på gator och vägar. Ta en titt i snödagboken innan du ger dig ut på vintervägarna och kolla på kartan vilka gator, gång- och cykelvägar som är prioriterade att röjas först. Då kan du som är trafikant, cyklist eller gående ta dig fram på bästa och säkraste sätt.

Du kan prenumerera och få mejl när snödagboken uppdateras. Då får du direkt information om när och var snöröjning och sandning sker. Uppdatering av snödagboken sker främst under dagtid, men kan också ske på andra tider på dygnet beroende på vädret. Anmäl dig som prenumerant på www.umea.se/vinter.

Lämna synpunkter

Ser något som är fel när du färdas efter gator och vägar, eller har du idéer eller synpunkter? Gör felanmälan som du hittar via www.umea.se/vinter.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
090-16 14 62
mejl

Karin Isaksson
park- och gatuchef
090-16 14 39
070-332 25 32
mejl

Mer information

Karta över priorterat vägnät, snödagboken, tips till trafikanter och fastighetsägare, hur du felanmäler med mera finns på www.umea.se/vinter.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.