Startsida Umeå kommun
Bild på karta av möjliga platser för foodtrucks

Karta på möjliga platser för foodtrucks. Klicka på bilden för att se hela kartan.

Foodtrucks blir möjliga i Umeå

Foodtrucks har blivit ett populärt sätt att sälja mat direkt från bilen i många städer. Det skapar nya möjligheter både för entreprenörer och umebor att pröva nya sätt att sälja och köpa mat. Tekniska nämnden fastställde på sitt senaste möte de riktlinjer som ska gälla för foodtrucks i Umeå.

Konceptet foodtruck innebär en kringflyttande restaurang med försäljning av mat som bara tar platsen den står på i anspråk tillfälligt.  

– Matförsäljning från foodtrucks ser jag som ett nytillskott i gatuhandeln, där vi öppnar för att sälja mat i allehanda former, säger Lena Karlsson Engman, ordförande, tekniska nämnden.

Nämnden fastställde också en uppdatering av ”Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats” där riktlinjer för foodtrucks ingår.

V yrkade avslag till båda riktlinjerna (offentlig plats och foodtrucks) och reserverade sig mot beslutet.

Försäljning direkt från bilen

Riktlinjerna säger bland annat att fordonet vara anpassat för att servera mat till förbipasserande direkt från bilen. Grunden är att företagaren som använder foodtruck ska följa lokala ordningsstadgan och verksamheten ska vara registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Ordningslagen anger att man endast tillfälligt får ta det offentliga rummet i anspråk och därför tidsbegränsas användandet av platserna, på samma sätt som i andra städer.

Platser för uppställning

På kommunens webbplats kommer en förteckning finnas med platser för uppställning av foodtrucks.

– Platserna kan förändras över tiden. En del kan tillkomma, andra kan tas bort beroende på hur väl de fungerar, säger Stefan Nordström, vice ordförande, tekniska nämnden.

Foodtrucks kommer att erbjudas fyra tidsintervall för matförsäljning på platserna: klockan 06.00–11.00, 11.00–15.00, 15.00–19.00 och 19.00–24.00. När man har stått fyra timmar på en plats får man flytta till nästa.

Stort intresse från företagare

Foodtrucks har blivit ett populärt fenomen och finns på många platser i Sverige. Det skapar möjligheter för småföretagare att ta sig in på marknaden.  

– Vi har redan ett antal småentreprenörer om ligger på och vill starta upp verksamhet i stan, säger Karin Isaksson, gatu- och parkchef.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32 
mejl

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
mejl

Karin Isaksson
gatu- och parkchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.