Startsida Umeå kommun

Gatubelysning släcks under sommaren

I sommar och åren framåt kommer gatubelysningen att släckas under den ljusa perioden, från vecka 20 till och med vecka 30, enligt tekniska nämndens beslut. I år är belysningen släckt från 14 maj till 29 juli, men vid behov kommer den att tändas vid större evenemang och mycket mulet väder.

Belysningen släcks i Umeå centralort, Holmsund/Obbola, Sävar, Hörnefors, Tavelsjö, Brännland och Täfteå. I mindre byar kommer belysningen inte att släckas.

Tänds när det behövs

När det är ljust på natten under sommaren tycker många att det är onödigt med belysning. Men, trygghet, tillgänglighet och jämställdhet är mycket viktigt för alla som rör sig på gator, gång- och cykelvägar. Därför behöver belysningen ibland vara tänd ändå.

Kommunen har installerat ett nytt styrsystem för gatubelysning som ger automatisk men också mer flexibel styrning. Gatubelysningen kommer att övervakas och tändas när det behövs.

– Vi kan ställa in ett värde när det är så mörkt att vi behöver tända belysningen för att alla ska känna sig trygga, säger Per Hilmersson, gatudriftchef.

Stora besparingar

Gatubelysningen har under åren 2010–2017 varit släckt under delar av maj och under juni och juli. Det har sänkt energiförbrukningen med 450 000 kWh/år och medfört en besparing på 300 000 kr/år.

Kommunen arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen och sänka kostnaderna för gatubelysning. Gatubelysning är den näst största posten i gatudriftens budget, efter vinterväghållning.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Per Hilmersson
gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 14 62
070-340 07 83
per.hilmersson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.