Startsida Umeå kommun

Insatser för utomhusmiljön samlas för stads- och kommundelar

Under de närmaste åren ska utomhusmiljön få särskilt fokus i en stadsdel och en kommundel i taget. Det beslutade tekniska nämnden vid torsdagens möte. Beslutet innebär att vi varje år samlar insatser för gator, parker, torg och lekmiljöer för en stadsdel och en kommundel. De som bor i området kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som planeras.

– Vi sammanför resurser för att utveckla utomhusmiljön i en stads- och kommundel per år, dels för att få en tydlig effekt av åtgärderna men även för ge medborgarna möjlighet att vara med att påverka vilka insatser som genomförs, säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande, tekniska nämnden.

Insatserna ska ha fokus på åtgärder som kan genomföras inom det aktuella året. Större investeringar kommer även i fortsättningen att planeras in i den ordinarie investeringsprocessen, däremot kan behoven identifieras under arbetet.

Östra Ersboda och Holmsund först ut

Ett urval har gjorts för de närmaste fem åren, baserat på en bedömning av vilka områden som har störst behov. Först på tur under 2017 står Östra Ersboda och Holmsund. Framåt sommaren kommer invånarna i dessa områden att få möjlighet att tycka till om de åtgärder som planeras i utomhusmiljön där de bor. Insatserna ska sedan genomföras under hösten.

Planen för kommande år ser ut så här:

  • 2018: Mariedal/Mariehem och Obbola
  • 2019: Ålidhem och Sävar
  • 2020: Berghem och Hörnefors
  • 2021: Böleäng och Teg

Drift och underhåll som vanligt

I alla stads- och kommundelar sker under året reinvesteringar, underhåll och driftsåtgärder som till exempel plogning, gräsklippning och beläggningsarbeten. Det arbetet pågår kontinuerligt och kommer att fortsätta så.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.