Startsida Umeå kommun
Skiss på ny utformning av Järnvägstorget i Umeå, med gräsyta runt Grön Eld, bänkar och blomplanteringar.

Förslag på ny utformning av Järnvägstorget. Detaljer i skissen kan komma att förändras under projekteringen, till exempel ryggstöd på bänkarna. Skiss: White arkitekter.

Järnvägstorget och Grön eld får vänta

På torsdagens sammanträde beslutade tekniska nämnden att godkänna förslaget till ombyggnad av ytorna runt Grön Eld på Järnvägstorget. Ombyggnaden ska dock inte genomföras nu, utan nämnden beslutade att vänta med genomförandet.

– Kommunen har redan stora pågående projekt i centrum, därför avvaktar vi tillsvidare med att genomföra den här justeringen, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Ny utformning med sittplatser och blomplanteringar

Sedan Järnvägstorget byggdes om 2013 har det framkommit synpunkter på torgets utformning. Många har upplevt torget som kalt, hårt och med få sittplatser, samt att konstverket inte kommit till sin rätt. White arkitekter fick därför i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för de upplevda bristerna.

Den nya utformningen innebär att platån runt Grön eld tas bort och därmed får konstverket en mer framträdande roll. Ombyggnaden ska även skapa ett tillgängligt, grönt rum med sittplatser och fina blomplanteringar runt Grön Eld. Detaljer i skissen kan komma att förändras under projekteringen, till exempel ryggstöd på bänkarna.

Ombyggnaden beräknas kosta 1,9 miljoner kronor, pengar som finns kvar i projektets budget.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.