Startsida Umeå kommun

Hämta gratis sand inför vintern

Du som är fastighetsägare kan gratis hämta upp till 100 liter sand att sanda med inför vintern. Hämta sand onsdag 25 oktober och torsdag 26 oktober i Umeå, Sävar, Holmsund och Hörnefors.

Du kan hämta upp till 100 liter sand utan kostnad och du ordnar själv med emballage och transport. Du kan hämt sand onsdag 25 oktober och torsdag 26 oktober, båda dagarna klockan 15–19.

– Det brukar vara populärt och det visar att vi har ansvarsfulla villa- och radhusägare i Umeå. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att gångbanan utanför huset är säker och halkfri, säger Per Hilmersson, gatudriftchef.

Hämt sand här:

  • Umeå: Kärrvägen, Ersboda, skyltat från väg 364 (vägen till Ersmark)
  • Sävar: upplagsplats vid korsningen Majorsvägen/Älvsbackavägen
  • Holmsund: Kvarteret Tallkronan, Parkvägen 28
  • Hörnefors: Reningsverket, Skatvägen
Kontakt

Dag Brändström
gatuingenjör
Umeå kommun
mejl

Per Hilmersson
gatuingenjör
Umeå kommun
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.