Startsida Umeå kommun
Karta över zonindelning för parkering på gautmark i Umeå

Zonindelning för parkering på gatumark i Umeå. Klicka på kartan för att göra den större. Karta: Upab.

Nya avgifter för parkering på gatumark

Från 1 juli blir det högre avgifter för den som parkerar längs gatorna i Umeå. Det beslutade tekniska nämnden vid torsdagens sammanträde. Avgiften i parkeringshusen berörs inte av detta beslut, där kostar det även i fortsättningen 15 kr för 2 timmars parkering.

 

På gatumark höjs avgifterna så här:

  • Gul zon från 7 till 8 kr
  • Blå zon från 18 till 20 kr
  • Orange zon från 25 till 30 kr

Mer fördelaktigt att använda parkeringshusen

Det finns flera anledningar till varför avgifterna höjs. Det är en fortsatt hög efterfrågan på parkeringsplatser på gatumark i centrala Umeå och omsättningen på platserna behöver bli högre för att fler bilister ska kunna använda dem. Tanken är även att motivera till ökad användning av parkeringshusen.

– Antalet parkeringsplatser i Umeås parkeringshus ökar genom anläggningar som Navet och kommande Järnvägsallén samtidigt som gatumarksparkeringen successivt minskar, då är det viktigt att vi i första hand vägleder bilister till våra parkeringshus och därför bibehåller vi också taxan 15 kr för 2 timmars parkering, säger Elin Pietroni, vd på Upab.

Höjning av felparkeringsavgifter föreslås

 

Tekniska nämnden beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att fastslå en höjning av felparkeringsavgifterna.

 

Avgifter enligt förslaget:

  • Från 350 kr till 450 kr
  • Från 500 kr till 650 kr
  • Från 700 kr till 900 kr 

 

Den senaste översynen av avgifterna för felparkering gjordes 2006.

 

Moderaterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om att inte höja parkeringsavgiften i orange zon. 

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-296 12 32
mejl

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
070-690 79 39
mejl

Elin Pietroni
vd, Upab
090-16 15 52
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.