Startsida Umeå kommun

Övergivna och trasiga cyklar städas bort

Under de närmaste veckorna kommer kommunen att städa bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Det ska förbättra tillgängligheten i centrum. Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats på cykelparkeringar och är ett hinder vid renhållningarbete.

Kampanjen "Håll Umeå rent" fortsätter nu med att kommun städar bort cyklar som är övergivna och trasiga i centrum. Det ska förbättra tillgängligheten i stan och underlätta renhållningen. Arbetet startar i början av mars med märkning och under april plockas cyklarna bort.

– Det är även en estetisk fråga då dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, säger Per Hilmersson, gatudriftchef.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna kommer att märkas med en röd lapp där det framgår när cykeln ska forslas bort. Tre veckor efter att cykeln har blivit märkt med röd lapp forslas den bort.

Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell uppgifter som kan identifiera cykelns ägare.

Skrotning eller hittegods

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, till exempel hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Städningen börjar i mars

Arbetet pågår under mars och april. Det berörda området är centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra kyrkogatan och mellan Bangatan och älven.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 14 62
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.