Startsida Umeå kommun

Övergivna och trasiga cyklar städas bort

I mars och april kommer vi att städa bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Det ska förbättra tillgängligheten i centrum.
– Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats på cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållning, säger gatuingenjör Mats Johansson.

Kampanjen Håll Umeå rent fortsätter nu med att vi ska städa bort cyklar som är övergivna och trasiga i Umeå centrum. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i staden och underlätta för renhållningen. Arbetet startar i mitten av mars med märkning och i mitten av april plockas cyklarna bort.

– Det är även en estetisk fråga då dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Mats Johansson.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna kommer att märkas med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas på för att vi inte skall ta hand om den. Tre veckor senare kommer de märkta cyklarna som fortfarande står kvar att forslas bort.

Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.

Hittegods eller skrotning

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, till exempel hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Städningen påbörjas i mars

Arbetet pågår under mars-april. Det berörda området är centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra Kyrkogatan och mellan Bangatan och älven.

Kontakt

Mats Johansson
gatuingenjör
Umeå kommun
090-16 13 73
mats.johansson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.