Startsida Umeå kommun
Karta avstängning på Rådhusesplanaden.

Karta på avstängning, klicka på bilden för en större karta.

Rådhusesplanaden delvis stängd från 15 februari

Länsförsäkringar bygger om sin fastighet i centrum. Under cirka två år kommer därför Rådhusesplanadens södergående körbana vara avstängd för all trafik, både för fotgängare och för fordon.

Bo­ende får särskild information i brevlådan om in- och utfarter till fastigheten under byggtiden.

Öppet för trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer Västra Norrlandsgatan endast att ha det ena körfältet öppet. Trafikanter ombeds välja alternativa vägar för att lämna så stort utrymme som möjligt till bussarna som kör där.

Vi ber om överseende för de störningar som arbetet kan medföra.

För din egen och andras säkerhet

För att bygget ska kunna genomföras utan fara för omgivning och arbetare, krävs försiktighet. För din egen och andras säkerhet ber vi därför samtliga trafikanter respektera avstängningar och visa hänsyn.

Kontakt

Sara Olsson
trafikingenjör
Umeå kommun
090-16 15 30
mejl

Andreas Westman
produktionschef
Skanska Sverige AB
010-449 37 88

Mikael Isaksson
fastighetschef
Länsför­säkringar Västerbotten
090-10 91 50

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.